Registracija čolna na Cipru

 • Pripravljeno v enem tednu
 • Celoten postopek je mogoče izvesti na spletu
 • Enostaven in hiter postopek
 • Originalni dokumenti niso potrebni
 • Ciprska registracija velja 1 leto
 • Na voljo za vse narodnosti
 • Primerno tudi za komercialne jahte
 • Nizki stroški registracije
 • Predan ohranjanju visokih standardov varnosti in zaščite
 • Za vas lahko uredimo licenco MMSI
 • Ugoden davčni režim za lastnike jaht
 • Novo prijavo vam pošljemo po kurirju čez noč

 


Registrirajte čoln na Cipru

Registrirajte svojo jahto pod ciprsko zastavo

1

Glavni razlogi za registracijo plovila pod ciprsko zastavo

Kdo se odloči, kdo odloča o državi / zastavi za registracijo vaše jahte.

 • Nizki stroški registracije
 • Brez davka na dobiček iz operacije
 • Brez dohodnine od plač posadke
 • Ugodna shema davka na tonažo
 • Brez ladijske dajatve na ladijski hipoteki
 • Pomorske pisarne po vsem svetu
 • Hipotekarna zaščita za posojilodajalce
 • Zastava EU
 • Uvrstitev ciprske zastave na Beli seznam Pariškega in Tokijskega memoranduma ter izključitev obiska stranskih obalnih straž ZDA s seznama ciljnih držav zastave, kar ima za posledico manj inšpekcijskih pregledov ladij in manj zamud v pristaniščih MO in ZDA. .
 • Pomorske pisarne v New Yorku, Londonu, Rotterdamu, Pireju, Bruslju in Hamburgu, ki ponujajo storitve za ciprske ladje.
 • Mreža lokalnih inšpektorjev ciprskih ladij, ki pokrivajo pomembna pristanišča po vsem svetu, da se zagotovi učinkovit in uspešen nadzor ciprskih plovil in da se prepreči pridržanje s strani države pristaniškega nadzora.
 • Podpisnica vseh mednarodnih pomorskih konvencij o varnosti in preprečevanju onesnaževanja.
 • Dvostranski sporazumi s 26 državami, prek katerih so ciprske ladje v pristaniščih drugih držav deležne nacionalnega ali nacionalnega zdravljenja. Ti sporazumi z državami, ki dobavljajo delovno silo, določajo posebne pogoje zaposlitve, ki koristijo ladjarjem in pomorščakom.
 • Učinkovito in kakovostno zagotavljanje storitev oddelka za trgovsko ladijsko promet

Pogoji lastništva:
Plovilo je lahko vpisano v register ciprskih ladij samo, če:

A) Več kot petdeset odstotkov (50%) ladijskih deležev je v lasti:

 • ciprskih državljanov ali
 • državljani drugih držav članic1, ki bodo namesto stalnih prebivalcev republike imenovali pooblaščenega zastopnika v Republiki Ciper, ali

B) Skupni (100%) ladijski delež je last ene ali več korporacij, ki so bile ustanovljene in delujejo:

 • - v skladu z zakonodajo Republike Ciper in ima sedež v Republiki, ali
 • v skladu z zakonodajo katere koli druge države članice in imajo registrirani sedež, centralno upravo ali glavno poslovno mesto v Evropskem gospodarskem prostoru in ki bo bodisi imenoval pooblaščenega zastopnika na Cipru bodisi je upravljanje ladje v celoti zaupano: - ciprski ali družbi za upravljanje ladij Skupnosti s sedežem na Cipru ali -
 • zunaj Cipra ali zunaj katere koli druge države članice, ki pa jo nadzorujejo ciprski državljani ali državljani držav članic in so imenovali pooblaščenega zastopnika na Cipru ali pa je upravljanje ladje v celoti zaupano Cipru ali družbi za upravljanje ladij Skupnosti s sedežem poslovanje na Cipru. Šteje se, da korporacijo obvladujejo Ciprčani ali državljani katere koli druge države članice, če so več kot petdeset odstotkov njenih deležev v lasti Ciprčanov ali državljanov katere koli druge države članice ali kadar so večino direktorjev korporacije ciprski državljani ali državljani katere koli druge države članice.


 • Hipoteke na plovilih:
  Ko je ladja registrirana pod ciprsko zastavo, se lahko ustvari hipoteka, s čimer se zagotovi posojilo ali druge finančne obveznosti pod pogoji, o katerih se pogodbenici dogovorita, ne da bi bilo potrebno dovoljenje za menjavo. Ustvaritev hipoteke po ciprskih zakonih ni dovoljeno na plovilih, ki so vzporedno vpisana v register ciprskih ladij.

  Starostna meja plovil:
  Plovila katere koli velikosti in vrste se lahko vpišejo v Ciprski register ladij ali v Posebno knjigo vzporednih registracij, če izpolnjujejo določbe zakonodaje o trgovskem ladijskem prometu in okrožnice Oddelka za trgovino z ladjo (DMS) in izpolnjujejo določene pogoje glede na njihovo starost in vrsto

  Priznana klasifikacijska društva:
  Treba je opozoriti, da mora biti plovilo združeno z enim od klasifikacijskih društev, ki jih ciprska vlada priznava. To so ABS, BV, CCS, DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA IN RS.

  VRSTE PRIJAVE:

  Začasna registracija ladje lahko ostane v veljavi šest mesecev. Potem se ga lahko podaljša enkrat, za nadaljnje tri mesece.

  Stalna registracija . Stalno registracijo začasno registriranega plovila je treba opraviti v roku 6 mesecev (ali 9 mesecev, če je bilo pridobljeno trimesečno podaljšanje) od datuma, ko je bila začasno registrirana.

  Vzporedna registracija (Bareboat): Ciprska zakonodaja določa, da sta dva obrazca ali registracija brezposelnih čolnov mednarodno sprejeta, npr. Registracija "Vzporedna" in "Vzporedna" registracija plovil, če so izpolnjeni nekateri predpogoji.

  Vzporedna registracija ponuja možnost, da se plovilo s tujo zastavo na najemu brez motorja za ciprsko ladjarje vzporedno registrira pod ciprsko zastavo za obdobje, običajno 2 leti. Vzporedna registracija lastnikom ciprskih ladij ponuja možnost, da jih najamejo brez motorja tuji osebi ali podjetju in opravijo „vzporedno“ registracijo v tujem registru v času, ko je najemni del.

Primerjalna tabela držav za zastave
  Poljska Združeno kraljestvo Langkawi San Marino
Kako hitro je to mogoče storiti? 24 ur 3 dni 5 dni 2 dneva
Na voljo za vse narodnosti Da, Da, Da, Da,
Obdobje veljavnosti Za življenje 5 let Za življenje 5 let
Certifikat zastave Da, Da, Da, Da,
Registracija lastništva Da, Da, Da, Da,
Anketa obvezna Št. Da, Št. Št.
Velja po vsem svetu Da, Da, Da, Da,
Primerno za komercialne jahte ne da Da, Da, Da,
Cena od 420 EUR 459 GBP 950 USD 590 EUR
Podrobnosti Podrobnosti Podrobnosti Podrobnosti

Sprejeti vsi mednarodni načini plačila