Registracija broda na Kipru

 • Spremno za nedelju dana
 • Cijela procedura se može obaviti online
 • Jednostavan i brz proces
 • Nisu potrebni originalni dokumenti
 • Kiparska registracija važi 1 godinu
 • Dostupan za bilo koju nacionalnost
 • Pogodan i za komercijalne jahte
 • Niski troškovi registracije
 • Posvećeni održavanju visokih standarda sigurnosti i sigurnosti
 • Možemo dogovoriti MMSI licencu za vas
 • Povoljan poreski režim za vlasnike jahti
 • Vašu novu registraciju šaljemo vam preko noći kurirskom službom

 


Registrirajte brod na Kipru

Registrujte svoju jahtu pod zastavom Kipra

1

Glavni razlozi za registraciju plovila pod kiparskom zastavom

Nekoliko je stvari koje treba razmotriti tko odlučuje o državi / zastavi za registraciju vaše jahte.

 • Niski troškovi registracije
 • Nema poreza na dobit od operacije
 • Nema poreza na zarade na plaće posade
 • Povoljna šema poreza na tonažu
 • Nema carine na brodsku hipoteku
 • Pomorske urede širom svijeta
 • Hipotekarna zaštita zajmodavaca
 • EU zastava
 • Klasifikacija ciparske zastave na Bijelu listu Pariških i Tokijskih memoranduma i isključenje iz „Popisa ciljanih država zastave“ Obalne straže SAD rezultiralo je manjim brojem inspekcija brodova i manjim kašnjenjima u lukama MOU-a i SAD-a. .
 • Pomorske urede u New Yorku, Londonu, Rotterdamu, Pireju, Bruxellesu i Hamburgu nudeći usluge brodovima Cipra.
 • Mreža lokalnih inspektora ciparskih brodova, koji pokrivaju važne svjetske luke, kako bi se osigurala efikasna i efektivna kontrola kiparskih brodova i izbjegla pritvorska kontrola od strane države luke.
 • Potpisnica je svih međunarodnih pomorskih konvencija o sigurnosti i sprečavanju zagađenja.
 • Bilateralni sporazumi sa 26 zemalja, putem kojih ciparski brodovi imaju pristup nacionalnom ili favoriziranom naciji u lukama drugih zemalja. Ti sporazumi sa zemljama snabdijevanjem radnom snagom predviđaju posebne uvjete zapošljavanja koji su korisni i brodovlasnicima i pomorcima.
 • Efikasno i kvalitetno pružanje usluga od strane Odjela za trgovinsko brodarstvo

Uslovi vlasništva:
Plovilo može biti upisano u Registar kiparskih brodova samo ako:

A) Više od pedeset posto (50%) brodskih udjela je u vlasništvu:

 • od strane kiparskih državljana ili
 • od strane državljana drugih država članica1 koji će u slučaju da nisu stalni stanovnici Republike imenovati ovlaštenog predstavnika u Republici Cipar, ili

B) Ukupni (100%) brodski udjeli u vlasništvu su jedne ili više korporacija koje su osnovane i djeluju:

 • u skladu sa zakonima Republike Kipar i imaju sjedište u Republici, ili
 • u skladu sa zakonima bilo koje druge države članice i imaju sjedište, središnju upravu ili glavno mjesto poslovanja u Europskom ekonomskom prostoru i koje će ili imenovati ovlaštenog predstavnika na Cipru ili će upravljanje brodom biti u potpunosti povjereno kiparskom ili zajedničkom kompanijom za upravljanje brodovima sa sjedištem na Kipru, ili
 • izvan Cipra ili izvan bilo koje druge države članice, ali pod kontrolom kiparskih državljana ili građana država članica i imenovali su ovlaštenog predstavnika na Cipru ili je upravljanje brodom u potpunosti povjereno kiparu ili zajednici koja upravlja zajednicom za upravljanje brodovima posao na Kipru. Smatra se da korporaciju kontroliraju kipari ili građani bilo koje druge države članice kada više od pedeset posto njegovih udjela posjeduju kipari ili građani bilo koje druge države članice ili kada su većina direktora korporacije kiparski državljani ili državljani bilo koje druge države članice.


 • Hipoteke na plovila:
  Jednom kada je brod registriran pod kiparskom zastavom, može se stvoriti hipoteka čime se osigurava zajam ili druge financijske obveze pod uvjetima koje su ugovorile strane, bez potrebe za dozvolom kontrole razmjene. Stvaranje hipoteke prema kiparskim zakonima nije dozvoljeno na plovila koja su paralelno upisana u Registar kiparskih brodova.

  Starosna granica plovila:
  Plovila bilo koje veličine i vrste mogu biti upisana u Ciparski registar brodova ili posebnu knjigu paralelnih registracija sve dok su u skladu s odredbama sadržanim u zakonodavstvu trgovačkog brodarstva i cirkularom Odjela trgovačkog prometa (DMS) i ako zadovoljavaju određena stanja prema njihovoj dobi i vrsti

  Priznata klasifikaciona društva:
  Treba napomenuti da se brod mora svrstati u jedno od klasifikacijskih društava koja ciparska vlada priznaje. To su ABS, BV, CCS, DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA I RS.

  VRSTE REGISTRACIJE:

  Privremena registracija broda može ostati na snazi šest mjeseci. Nakon toga može se obnoviti jednom, daljnja tri mjeseca.

  Stalna registracija . Trajna registracija privremeno privremeno registriranog plovila mora se izvršiti u roku od 6 mjeseci (ili 9 mjeseci ako je produljeno tromjesečno produženje) od dana kada je ona privremeno registrirana.

  Paralelna (bareboat) registracija: Kiparsko zakonodavstvo predviđa da su dva obrasca ili registracija boreboat-a međunarodno prihvaćena, npr. Registracija „paralelne ulaznosti“ i „paralelna“ registracija plovila, pod uslovom da su ispunjeni određeni preduvjeti.

  Parallel-in registracija nudi mogućnost da se brod sa stranom zastavom na čarteru bez motornih brodova kiparskom brodarskom društvu paralelno registrira pod kiparskom zastavom za razdoblje, obično 2 godine. Registracija paralelnog out-a pruža mogućnost vlasnicima kiparskih brodova da ih iznajmljuju inostranom licu ili kompaniji i izvrše „paralelnu“ registraciju u inostranom registru tokom trajanja charter dijela.

Tabela upoređivanja zemalja zastava
  Poljska ujedinjeno kraljevstvo Langkawi San Marino
Koliko brzo se to može učiniti? 24 sata 3 dana 5 dana 2 dana
Dostupno za sve nacionalnosti Da Da Da Da
Period validacije Za život 5 godina Za život 5 godina
Potvrda zastave Da Da Da Da
Registracija vlasništva Da Da Da Da
Anketa obavezna Ne Da Ne Ne
Vrijedi u cijelom svijetu Da Da Da Da
Pogodno za komercijalne jahte ne da Da Da Da
Cijena od 420 EUR 459 GBP 950 USD 590 EUR
Pogledajte detalje Pogledajte detalje Pogledajte detalje Pogledajte detalje

Prihvaćeni su svi međunarodni načini plaćanja