Registrace lodí na Kypru

 • Hotovo do týdne
 • Celý postup lze provést online
 • Snadný a rychlý proces
 • Nejsou potřeba žádné originály dokumentů
 • Registrace na Kypru je platná 1 rok
 • Dostupné pro jakoukoli národnost
 • Vhodné i pro komerční jachty
 • Nízké registrační náklady
 • Zavázali se udržovat vysoké standardy bezpečnosti a zabezpečení
 • Můžeme pro vás zajistit licenci MMSI
 • Výhodný daňový režim pro majitele jachet
 • Vaši novou registraci vám zašleme nočním kurýrem

 


Registrujte loď na Kypru

Zaregistrujte svou jachtu pod vlajkou Kypru

1

Hlavní důvody pro registraci plavidla pod kyperskou vlajkou

Existuje několik věcí, které je třeba zvážit, kdo se rozhodne pro zemi / vlajku k registraci vaší jachty.

 • Nízké náklady na registraci
 • Žádná daň ze zisku z operace
 • Žádná daň z příjmu z platů posádky
 • Příjemný režim daně z tonáže
 • Na hypotéku na loď se neplatí žádné kolkovné
 • Námořní kanceláře po celém světě
 • Ochrana hypotéky pro věřitele
 • Vlajka EU
 • Zařazení kyperské vlajky do Bílého seznamu Pařížských a tokijských memorand o porozumění a vyloučení ze „Seznamu cílených vlajkových států“ pobřežní stráže USA, které má za následek méně inspekcí lodí a menší zpoždění v přístavech obou memorand o porozumění a USA .
 • Námořní kanceláře v New Yorku, Londýně, Rotterdamu, Piraeusu, Bruselu a Hamburku nabízející služby pro kyperské lodě.
 • Síť místních inspektorů kyperských lodí pokrývající důležité přístavy na celém světě s cílem zajistit účinnou a účinnou kontrolu kyperských plavidel a zabránit zadržení státní přístavní kontrolou.
 • Signatář všech mezinárodních námořních úmluv o bezpečnosti a prevenci znečištění.
 • Dvoustranné dohody s 26 zeměmi, prostřednictvím nichž jsou kyperské lodě v přístavech jiných zemí ošetřovány buď národně, nebo zvýhodněným národem. Tyto dohody se zeměmi, které dodávají práci, stanoví zvláštní podmínky zaměstnání, které jsou výhodné jak pro majitele lodí, tak pro námořníky.
 • Efektivní a kvalitativní poskytování služeb ministerstvem obchodní dopravy

Podmínky vlastnictví:
Plavidlo může být zapsáno do rejstříku kyperských lodí, pouze pokud:

A) Vlastní více než padesát procent (50%) akcií lodi:

 • kyperskými občany nebo
 • občany jiných členských států1, kteří v případě, že nemají trvalý pobyt v republice, jmenovali zplnomocněného zástupce v Kyperské republice, nebo

B) Celkový (100%) podíl na lodi vlastní jedna nebo více společností, které byly zřízeny a provozují:

 • - v souladu s právními předpisy Kyperské republiky a se sídlem v Republice, nebo -
 • v souladu s právními předpisy kteréhokoli jiného členského státu a mají sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo podnikání v Evropském hospodářském prostoru a které budou mít buď jmenovaného zplnomocněného zástupce na Kypru, nebo je řízení lodi v plné míře svěřeno - Kypr nebo společnost Společenství pro správu lodí, která má sídlo na Kypru, nebo -
 • mimo Kypr nebo mimo kterýkoli jiný členský stát, které jsou však ovládány kyperskými občany nebo občany členských států a které buď jmenovaly zplnomocněného zástupce na Kypru, nebo je správa lodi v plné míře svěřena kyperské nebo společnosti pro správu lodí ve Společenství, která má sídlo podnikání na Kypru. Korporace je považována za ovládanou kypřany nebo občany jiných členských států, pokud více než padesát procent jejích akcií vlastní Kypřané nebo občané jiných členských států nebo pokud většina ředitelů společnosti jsou kyperští občané nebo občané jakéhokoli jiného členského státu.


 • Hypotéky na plavidla:
  Jakmile je loď zaregistrována pod kyperskou vlajkou, lze vytvořit hypotéku, která zajistí půjčku nebo jiné finanční závazky za podmínek dohodnutých stranami, aniž by bylo nutné povolení ke směně. Vytvoření hypotéky podle kyperských zákonů není povoleno pro plavidla registrovaná paralelně v registru kyperských lodí.

  Věková hranice plavidel:
  Plavidla jakékoli velikosti a typu mohou být zapsána v kyperském rejstříku lodí nebo ve zvláštní knize paralelní registrace, pokud jsou v souladu s ustanoveními právních předpisů o obchodní přepravě a oběžníky ministerstva obchodní dopravy (DMS) a splňují určité podmínky podle jejich věku a typu

  Uznané klasifikační společnosti:
  Je třeba poznamenat, že plavidlo musí být klasifikováno jednou z klasifikačních společností, kterou kyperská vláda uznává. Jedná se o ABS, BV, CCS, DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA A RS.

  TYPY REGISTRACE:

  Prozatímní registrace lodi může zůstat v platnosti po dobu šesti měsíců. Poté může být jednou obnovena o další tři měsíce.

  Trvalá registrace . Trvalá registrace prozatímně zaregistrovaného plavidla musí být provedena do 6 měsíců (nebo 9 měsíců, pokud bylo získáno prodloužení o 3 měsíce) ode dne, kdy byla dočasně zaregistrována.

  Paralelní registrace (bareboat ): Kyperské právní předpisy stanoví mezinárodně uznávané dvě formy nebo registraci bareboat, např. Registraci „Parallel-in“ a „Parallel-out“, pokud jsou splněny určité předpoklady.

  Paralelní registrace nabízí možnost plavidlu cizí vlajky na pronájem lodi bez posádky kyperské přepravní společnosti, aby byla registrována paralelně pod kyperskou vlajkou po dobu, obvykle 2 roky. Paralelní registrace nabízí majitelům kyperských lodí možnost pronajmout si je bez posádky zahraniční osobě nebo společnosti a provést „paralelní“ registraci v zahraničním registru po dobu trvání charterové části.

Tabulka porovnání zemí vlajky
  Polsko Spojené království Langkawi San Marino
Jak rychle se to dá udělat? 24 hodin 3 dny 5 dní 2 dny
Dostupné pro všechny národnosti Ano Ano Ano Ano
Doba platnosti Pro život 5 let Pro život 5 let
Vlajkový certifikát Ano Ano Ano Ano
Registrace vlastnictví Ano Ano Ano Ano
Průzkum povinný Ne Ano Ne Ne
Platí po celém světě Ano Ano Ano Ano
Vhodný pro komerční jachty žádné ano Ano Ano Ano
Cena od 420 EUR 459 GBP 950,- USD 590 EUR
Viz podrobnosti Viz podrobnosti Viz podrobnosti Viz podrobnosti

Přijímají se všechny mezinárodní platební metody