Rejestracja łodzi na Cyprze

 • Gotowe w ciągu tygodnia
 • Całą procedurę można przeprowadzić online
 • Łatwy i szybki proces
 • Nie są potrzebne żadne oryginalne dokumenty
 • Rejestracja na Cyprze jest ważna przez 1 rok
 • Dostępne dla każdej narodowości
 • Nadaje się również do jachtów komercyjnych
 • Niskie koszty rejestracji
 • Zobowiązał się do utrzymywania wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony
 • Możemy zorganizować dla Ciebie licencję MMSI
 • Korzystny system podatkowy dla właścicieli jachtów
 • Nową rejestrację wyślemy do Ciebie kurierem z dnia na dzień

 


Zarejestruj łódź na Cyprze

Zarejestruj swój jacht pod banderą Cypru

1

Główne powody, dla których należy zarejestrować statek pod banderą Cypru

Jest kilka rzeczy do rozważenia, kto decyduje się na kraj / flagę, aby zarejestrować swój jacht.

 • Niski koszt rejestracji
 • Brak podatku od zysków z operacji
 • Brak podatku dochodowego od wynagrodzeń załogi
 • Korzystny system podatku tonażowego
 • Brak opłaty skarbowej od hipoteki na statku
 • Biura morskie na całym świecie
 • Ochrona kredytów hipotecznych dla kredytodawców
 • Flaga UE
 • Klasyfikacja flagi Cypru na białej liście protokołów ustaleń z Paryża i Tokio oraz wykluczenie z „listy docelowych państw bandery” amerykańskiej straży przybrzeżnej, co powoduje mniej inspekcji statków i mniej opóźnień w portach zarówno protokołów ustaleń, jak i USA .
 • Biura morskie w Nowym Jorku, Londynie, Rotterdamie, Pireusie, Brukseli i Hamburgu, oferujące usługi dla statków na Cyprze.
 • Sieć lokalnych inspektorów statków cypryjskich, obejmująca ważne porty na całym świecie w celu zapewnienia wydajnej i skutecznej kontroli statków cypryjskich oraz uniknięcia zatrzymań przez kontrolę państwa portu.
 • Sygnatariusz wszystkich międzynarodowych konwencji morskich w sprawie bezpieczeństwa i zapobiegania zanieczyszczeniom.
 • Umowy dwustronne z 26 krajami, za pośrednictwem których statki cypryjskie są traktowane na szczeblu krajowym lub uprzywilejowanym w portach innych krajów. Te umowy z krajami dostarczającymi siłę roboczą przewidują szczególne warunki zatrudnienia, które są korzystne zarówno dla armatorów, jak i marynarzy.
 • Sprawne i jakościowe świadczenie usług przez Departament Transportu Handlowego

Warunki własności:
Statek może zostać zarejestrowany w rejestrze statków cypryjskich wyłącznie, jeżeli:

A) Ponad pięćdziesiąt procent (50%) udziałów statku jest własnością:

 • przez obywateli cypryjskich lub
 • przez obywateli innych państw członkowskich1, którzy w przypadku braku stałego miejsca zamieszkania w Republice wyznaczą upoważnionego przedstawiciela w Republice Cypryjskiej, lub

B) Całkowita (100%) akcji statku jest własnością jednej lub więcej korporacji, które zostały utworzone i działają:

 • zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej i mają siedzibę statutową w Republice, lub
 • zgodnie z prawem każdego innego państwa członkowskiego, a ich statutowa siedziba, centralna administracja lub główne miejsce prowadzenia działalności w Europejskim Obszarze Gospodarczym, który wyznaczy upoważnionego przedstawiciela na Cyprze lub zarządzanie statkiem zostanie w całości powierzone cypryjska lub wspólnotowa spółka zarządzająca statkami mająca miejsce prowadzenia działalności na Cyprze, lub
 • poza Cyprem lub poza jakimkolwiek innym państwem członkowskim, ale kontrolowanym przez obywateli cypryjskich lub obywateli państw członkowskich i którzy wyznaczyli upoważnionego przedstawiciela na Cyprze lub zarządzanie statkiem zostało w całości powierzone cypryjskiemu lub wspólnotowemu przedsiębiorstwu zarządzającemu statkiem mającym miejsce biznes na Cyprze. Uważa się, że korporacja jest kontrolowana przez Cypryjczyków lub obywateli dowolnego innego państwa członkowskiego, jeżeli ponad pięćdziesiąt procent jej akcji jest własnością cypryjskich lub obywateli innych państw członkowskich lub gdy większość dyrektorów korporacji to obywatele lub obywatele cypryjscy dowolnego innego państwa członkowskiego.


 • Kredyty hipoteczne na statkach:
  Po zarejestrowaniu statku pod banderą cypryjską można utworzyć hipotekę zabezpieczającą pożyczkę lub inne zobowiązania finansowe na warunkach uzgodnionych przez strony, bez konieczności uzyskania zezwolenia na kontrolę wymiany. Ustanowienie hipoteki na mocy cypryjskich przepisów nie jest dozwolone na statkach zarejestrowanych równolegle w rejestrze statków cypryjskich.

  Limit wiekowy statków:
  Statki dowolnej wielkości i typu mogą być zarejestrowane w Cypryjskim Rejestrze Statków lub Specjalnej Księdze Równoczesnej Rejestracji, o ile są one zgodne z przepisami zawartymi w przepisach dotyczących żeglugi handlowej i okólnikach Departamentu Transportu Handlowego (DMS) i spełniają niektóre warunki w zależności od ich wieku i rodzaju

  Uznane towarzystwa klasyfikacyjne:
  Należy zauważyć, że statek należy zaklasyfikować do jednego z towarzystw klasyfikacyjnych uznanych przez rząd cypryjski. Są to ABS, BV, CCS, DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA I RS.

  RODZAJE REJESTRACJI:

  Tymczasowa rejestracja statku może obowiązywać przez sześć miesięcy. Następnie może zostać odnowiony raz, na kolejne trzy miesiące.

  Stała rejestracja . Stała rejestracja tymczasowo zarejestrowanego statku musi zostać dokonana w ciągu 6 miesięcy (lub 9 miesięcy, jeżeli uzyskano przedłużenie o 3 miesiące) od daty jego tymczasowej rejestracji.

  Rejestracja równoległa (bez załogi): Ustawodawstwo cypryjskie przewiduje dwie formy rejestracji bez załogi na arenie międzynarodowej, np. Rejestrację statków „równoległych” i rejestrację statków „równoległych”, pod warunkiem spełnienia określonych warunków wstępnych.

  Rejestracja równoległa umożliwia statkowi zagranicznemu pod banderą czarteru bez jachtu firmie żeglugowej na Cyprze, aby była rejestrowana równolegle pod banderą Cypru przez okres zwykle 2 lat. Rejestracja równoległa oferuje właścicielom statków cypryjskich możliwość czarterowania ich bez załogi osobie zagranicznej lub firmie oraz dokonania rejestracji „równoległej” w rejestrze zagranicznym na czas trwania czarteru.

Tabela porównawcza kraju bandery
  Polska Zjednoczone Królestwo Langkawi San Marino
Jak szybko można to zrobić? 24 godziny Trzy dni 5 dni 2 dni
Dostępne dla wszystkich narodowości Tak Tak Tak Tak
Okres walidacji Na życie 5 lat Na życie 5 lat
Certyfikat flagi Tak Tak Tak Tak
Rejestracja własności Tak Tak Tak Tak
Badanie obowiązkowe Nie Tak Nie Nie
Obowiązuje na całym świecie Tak Tak Tak Tak
Nadaje się do jachtów komercyjnych nie tak Tak Tak Tak
Cena od 420 EUR 459 GBP 950 USD 590 EUR
Zobacz szczegóły Zobacz szczegóły Zobacz szczegóły Zobacz szczegóły

Akceptowane są wszystkie międzynarodowe metody płatności