Tietoja meistä

Tärkeimmät syyt aluksen rekisteröintiin Kyproksen lipun alla

On useita asioita, jotka on harkittava, kuka päättää maasta / lipusta jahtisi rekisteröimiseksi.

 • Alhaiset rekisteröintikustannukset
 • Ei veroa operaation voitosta
 • Ei tuloveroa miehistön palkoista
 • Suotuisa tonniverojärjestelmä
 • Ei leimaveroa aluksen kiinnityksestä
 • Merenkulun toimistot ympäri maailmaa
 • Asuntolainan suojaus lainanantajille
 • EU: n lippu
 • Kyproksen lipun luokittelu Pariisin ja Tokion yhteisymmärryspöytäkirjojen valkoiseen luetteloon ja poissulkeminen Yhdysvaltain rannikkovartiosto "kohdennettujen lippuvaltioiden luettelosta", mikä johtaa alusten tarkastusten vähentämiseen ja viivästyksiin sekä vastapuolten että vastavuoroisen yhteisymmärryspöytäkirjan satamissa. .
 • New Yorkissa, Lontoossa, Rotterdamissa, Pireuksessa, Brysselissä ja Hampurissa sijaitsevat meritoimistot tarjoavat palveluja Kyproksen aluksille.
 • Kyproksen alusten paikallisten tarkastajien verkosto, joka kattaa tärkeät satamat maailmanlaajuisesti, jotta voidaan varmistaa Kyproksen alusten tehokas ja toimiva valvonta ja välttää satamavaltioiden suorittamat pidätykset.
 • Allekirjoittanut kaikki turvallisuutta ja pilaantumisen ehkäisemistä koskevat kansainväliset merisopimukset.
 • Kahdenväliset sopimukset 26 maan kanssa, joiden kautta Kyproksen alukset saavat joko kansallista tai suosituimmuuskohtelua muiden maiden satamissa. Kyseisissä työvoiman tarjoajien kanssa tehdyissä sopimuksissa määrätään erityisistä työehdoista, joista on hyötyä sekä varustajille että merenkulkijoille.
 • Kauppiasäteilyn laitoksen tarjoamat tehokkaat ja laadukkaat palvelut

Omistusehdot:
Alus voidaan rekisteröidä Kyproksen alusrekisteriin vain, jos:

A) Yli viisikymmentä prosenttia (50%) aluksen osakkeista on omistuksessa:

 • Kyproksen kansalaisten tai
 • muiden jäsenvaltioiden1 kansalaiset, jotka eivät ole pysyviä tasavallan asukkaita, ovat nimittäneet valtuutetun edustajan Kyproksen tasavaltaan, tai

B) Yhden tai useamman yhtiön, joka on perustettu ja toimii: omistavat kaikki aluksen osakkeet (100%):

 • - Kyproksen tasavallan lakien mukaisesti ja joiden kotipaikka on tasavallassa, tai -
 • minkä tahansa muun jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ja jolla on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai pääasiallinen toimipaikka Euroopan talousalueella ja joka joko on nimennyt valtuutetun edustajan Kyproksessa tai aluksen hallinnointi on kokonaan annettu - Kyproksen tai yhteisön alusten hallintoyrityksen, jonka toimipaikka on Kyproksessa, tai -
 • Kyproksen ulkopuolella tai minkään muun jäsenvaltion ulkopuolella, mutta Kyproksen kansalaisten tai jäsenvaltioiden kansalaisten valvonnassa ja ovat joko nimittäneet valtuutetun edustajan Kyproksessa tai aluksen hallinnointi on kokonaan uskottu Kyprokselle tai yhteisön laivanhoitoyhtiölle, jonka kotipaikka on liiketoiminta Kyproksessa. Kyproksen tai minkä tahansa muun jäsenvaltion kansalaisten katsotaan kontrolloivan yritystä, kun yli viidenkymmenen prosenttia sen osakkeista on kyproslaisten tai muiden jäsenvaltioiden kansalaisten omistuksessa tai kun yrityksen enemmistö hallituksen jäsenistä on Kyproksen kansalaisia tai kansalaisia. muista jäsenvaltioista.


 • Asuntolainat:
  Kun alus on rekisteröity Kyproksen lipun alla, voidaan luoda asuntolaina, jolla varmistetaan laina tai muut taloudelliset velvoitteet osapuolten sopimilla ehdoilla ilman vaihtovalvonnan lupaa. Asuntolainan luominen Kyproksen lainsäädännön nojalla ei ole sallittua aluksille, jotka on samanaikaisesti rekisteröity Kyproksen alusrekisteriin.

  Alusten ikäraja:
  Minkä tahansa kokoiset ja tyyppiset alukset voidaan rekisteröidä Kyproksen alusrekisterissä tai rinnakkaisrekisteröinnin erityiskirjassa, kunhan ne ovat kauppalaivojen ja kauppalaivaliikenteen laitoksen (DMS) kiertokirjeiden mukaisia ja tietyt olosuhteet iän ja tyypin mukaan

  Hyväksytyt luokituslaitokset:
  On huomattava, että alus on luokiteltava johonkin Kyproksen hallituksen tunnustamaan luokitteluyritykseen. Nämä ovat ABS, BV, CCS, DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA ja RS.

  Rekisteröintityypit:

  Aluksen väliaikainen rekisteröinti voi olla voimassa kuusi kuukautta. Sen jälkeen se voidaan uusia kerran vielä kolmella kuukaudella.

  Pysyvä rekisteröinti . Väliaikaisesti rekisteröidyn aluksen pysyvä rekisteröinti on tehtävä 6 kuukauden kuluessa (tai 9 kuukauden kuluessa, jos kolmen kuukauden pidennys on saatu) päivästä, jona alus rekisteröitiin väliaikaisesti.

  Rinnakkaisrekisteröinti (Bareboat): Kyproksen lainsäädännössä säädetään kahdesta lomakkeesta tai bareboat-rekisteröinnistä, jotka ovat kansainvälisesti hyväksyttyjä, esimerkiksi alusten rinnakkaisrekisteröinti ja rinnakkaisrekisteröinti, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

  Parallel-in -rekisteröinti tarjoaa ulkomaisen lipun alla purjehtivien alusten mahdollisuuden Kyproksen merenkulkuyhtiölle, joka voidaan rekisteröidä samanaikaisesti Kyproksen lipun alla yleensä, 2 vuoden ajaksi. Parallel-out -rekisteröinti tarjoaa Kyproksen alusten omistajille mahdollisuuden vuokrata veneitä ilman veneitä veneelle ulkomaiselle henkilölle tai yritykselle ja suorittaa ”Parallel” -rekisteröinti ulkomaisessa rekisterissä vuokra-ajanjakson ajaksi.


Kaikki hyväksytyt kansainväliset maksutavat